Over ons

Over ons

Onze missie

v.v. de Zuiderburen is een sociale gemoedelijke vereniging voor voetballers voor wie het genieten centraal staat bij hun vrijetijdsbesteding. Het individuele plezier staat voorop, boven het competitieve aspect. Ontspannen in de zuiverste zin van het woord is dan ook een kernwaarde binnen onze club. Verder wordt er veel waarde gehecht aan een goede sfeer waarbij zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de wensen van het individu.

Onze visie

v.v. de Zuiderburen streeft er naar zoveel mogelijk spelers te behouden voor de voetbalsport. We willen een stabiele partij zijn in het voetballandschap van Reusel, met respect voor de belangen van de overige partijen.