Algemene ledenvergadering 2021

Datum/Tijd:
3 sep 2021
19:30 - 21:00

Locatie
Café de Koster

Type evenement:

Tijdens deze vergadering legt het bestuur (financiële) verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden de speerpunten voor het aankomende seizoen vastgesteld. De aanwezigheid van de leden wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda algemene ledenvergadering:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Mutaties bestuur & commissies
  4. Terugblik op seizoen 2020-2021
  5. Speerpunten komend seizoen
  6. Vaststelling contributie 2021 – 2022
  7. Financiën
  8. To do (korte termijn)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting