Michael en Teun nemen afscheid als bestuurslid

Velden van vv de Zuiderburen

Na respectievelijk 13 en 4 jaar hebben Michael Bogaerts en Teun Claassen afscheid genomen als bestuurslid van v.v. de Zuiderburen. Deze mededeling deed voorzitter Frans tijdens de afgelopen jaarvergadering op 19 januari in zaal de Koster. Tevens werden hun opvolgers gepresenteerd. 

Frans luidde het afscheid van beide coryfeeën een week geleden in met een dankwoord en een presentje. Michael is gedurende zijn ambt ten alle tijden een toegewijd bestuurslid geweest. Hij is nauw betrokken geweest bij de expansie van het Zuiderburentoernooi alsmede de transformatie van onze club van buurtvoetbalclub tot KNVB vereniging.
Bij dat laatste is de inbreng van Teun ook aanzienlijk geweest. Bovendien is hij als penningmeester immer een gewaardeerde kracht binnen het bestuur geweest. 

Naast het feit dat er afscheid genomen werd van deze bestuursleden verwelkomde Frans ook hun opvolgers tijdens de vergadering, te weten Ben van der Heijden en Stijn Lauwers. Laatsgenoemde neemt de taak van penningmeester over van Teun. In het dagelijks leven is Stijn werkzaam binnen de financiele sector bij PricewaterhouseCoopers en vanwege die ervaring uitermate geschikt voor de functie binnen ons bestuur.
Ben heeft, als bezitter van de Gouden klomp, al bewezen een betrokken lid te zijn en is daarom helemaal op zijn plek in de top van onze vereniging.

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is er tevens ingestemd met de uitbreiding van het bestuur met een achtste lid. Lynn Nouwens komt naast twee eerder genoemde leden eveneens het bestuur versterken. Hiermee is het nieuwe damesteam ook vertegenwoordigd in de leiding van de club. Als bestuur achtten wij dit erg voornaam om een goede binding te houden met het reilen en zeilen van elk team.

Wij zijn Lynn, alsmede Stijn en Ben daarom ook erg dankbaar voor hun toetreding tot het bestuur en wensen het drietal dan ook alle succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *