RIVM: voetballen op kunstgras is veilig

Velden van vv de Zuiderburen

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek.
De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid

Heb je vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasveldenHiervoor heeft het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *