Bestuursmededelingen richting leden

Velden van vv de Zuiderburen

Het nieuwe jaar is inmiddels een week oud. Wij wensen al onze leden een gezellig en sportief 2018. Het is nog even winterstop, maar op 18 januari beginnen we weer met trainen (indien de weergoden ons goed gezind zijn). Daags na de eerste training houden we de jaarvergadering in combinatie met de nieuwjaarsreceptie, zoals eerder aangekondigd.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Samenstelling bestuur & commissie
 5. Terugblik op 2017
 6. Ledentevredenheidsonderzoek
 7. Speerpunten komend jaar
 8. Vaststelling contributie 2018 – 2019
 9. Begroting komend jaar
 10. W.v.t.t.k
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De aanvang van de vergadering is 20:30 uur in zaal de Koster. Wij rekenen erop dat iedereen om 20:15 uur aanwezig is, zodat we op tijd kunnen beginnen. Mocht je aanvullende agendapunten hebben, kun je deze voor zaterdag 13 januari doorgeven via info@zuiderburen.com. Ieders aanwezigheid op 19 januari wordt erg op prijs gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *