De impact van Corona op v.v. de Zuiderburen

Trainingsbal

Onlangs hebben we een onderzoek gehouden onder onze leden naar aanleiding van de impact die de Corona pandemie op onze vereniging heeft. Het ging hierbij met name om de activiteitenstop (geen wedstrijden en trainingen) in combinatie met de contributie en hoe om te gaan met de sponsorovereenkomsten met bedrijven die in zwaar weer verkeren door Covid-19.
De uitkomsten helpen ons als bestuur bij de besluitvorming en verschaffen ook nieuwe (creatieve) inzichten.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 9 en 17 november. In dit tijdsframe is de leden gevraagd een online vragenlijst in te vullen om de meningen te peilen. Uiteindelijk hebben 64 leden deelgenomen aan de peiling. Dat is 40% van ons ledenbestand. De deelnemers zijn aardig verdeeld over alle teams.

In het onderzoek zijn de volgende inhoudelijke vragen gesteld:

  1. Welk gevoel heb je bij de contributie, nu we tot de winterstop niet voetballen?
  2. Hoe wil je dat we met de contributie omgaan?
  3. Hoe vindt je dat we ons in deze tijd richting bestaande sponsoren moeten opstellen?
  4. Heb je leuke ideeën, hoe we de bestaande sponsoren (die het nodig hebben) kunnen helpen in deze coronatijd?

meerkeuzevraag

Wat is de uitkomst van het ledenonderzoek?

We willen de uitkomsten van het onderzoek graag met onze achterban delen.

Corona heeft (vooralsnog) geen impact op loyaliteit leden

De eerste vraag met betrekking tot de contributie betrof een open vraag. Over het algemeen waren de respondenten eensgezind en ziet men het als overmacht dat er niet gevoetbald kan worden tot de winterstop. Hiermee tonen onze leden zich erg loyaal richting de club. Hieronder vind je een greep uit de reacties:

Ik vind het niet erg om contributie te betalen ook al kan er nu niet gevoetbald worden. Daar kan niemand iets aan doen helaas! Ik betaal het zelfs graag om ervoor te zorgen dat de club blijft bestaan en we straks weer kunnen voetballen met z’n
allen.

Voor de leden is het een kleine last, maar hierdoor kunnen we als club wel gewoon de dingen doen die we moeten doen

Niks dan anders. Dit is simpelweg onmacht. Daarbij kan er nu goed in andere zaken geïnvesteerd worden die harder nodig zijn momenteel met het geld dat beschikbaar is.

Eenzelfde beeld zien we bij de resultaten op de vraag ‘Hoe wil je dat we met de contributie omgaan?’.

Wat is de impact van Corona op sponsoren?

Het zal niemand ontgaan dat bepaalde sectoren zoals de horeca momenteel erg hard getroffen worden door de Corona maatregelen. Een aanzienlijk deel van onze sponsoren bevindt zich in deze sectoren. De vraagt rijst dan ook hoe we ons als club op moeten stellen naar de sponsoren. We vinden een warme band met de bedrijven die ons steunen erg belangrijk. Bij de eerste golf hebben we al een klein presentje (bonbons) bij onze sponsoren bezorgd als blijk van waardering.

Aan de andere kant worden wij als vereniging ook hard getroffen door Covig-19 omdat 95% van onze kosten gewoon doorlopen. Dit is dus een dilemma dat we ook in het onderzoek meegenomen hebben.

Op de vraag hoe we ons in deze tijd richting bestaande sponsoren moeten opstellen waren de antwoorden verschillend. Veel deelnemers vonden het ook een complex vraagstuk.

Uit de input van het onderzoek en met de kennis van de sponsorcommissie concluderen we dat een coulante en begripvolle houding vanuit de club op zijn plaats is. Dit zal zich op de lange termijn vertalen in een nog hechtere band met de bedrijven. De restrictie is dat we de flexibiliteit enkel toepassen bij tenuetas– en trainingspaksponsoren en bedrijven die in de horeca opereren.

Leuke ideeën om sponsoren te helpen

Heb je leuke ideeën, hoe we de bestaande sponsoren (die het nodig hebben) kunnen helpen in deze coronatijd? Dat was de laatste vraag uit het onderzoek. De antwoorden vertoonden zo nu en dan wat overlap met voorgaande vraag (flexibel omgaan met sponsorovereenkomsten).
Verder werd een online quiz of bingo genoemd, promotie / reclame op social media kwam voorbij en (nogmaals) iets cadeau doen (kerstkaarten zijn sowieso onderweg) werd ook meermaals geopperd.

Deze ideeën zijn onder de gerelateerde commissies verspreid en zij zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan.

banner 'Alleen samen krijgen we Corona onder controle'

Alleen samen krijgen we corona onder controle

We weten dat het een hele vervelende situatie is waarin we momenteel verkeren. Iedereen mist het teamgevoel, de groen-witte ziel die ons verenigd, maar bovenal natuurlijk het voetbal. We rekenen erop dat bij alle leden het Zuidervuur van binnen nog wel brandt. De impact is echter pas op lange termijn zichtbaar.

  • Voelen de leden zich nog voldoende verbonden met de club?
  • Zijn leden naar alternatieve (individuele) sporten gaan zoeken? En wat betekent dat voor ons?

Dat zijn zaken die spelen op bestuurlijk niveau. Wij doen er alles aan om het clubgevoel in tact te houden en leden te blijven binden. Initiatieven die momenteel uitgewerkt worden zijn een online alternatief voor de Kerstquiz en een (niet geldelijke) tegemoetkoming richting de leden waarin noodleidende sponsoren betrokken worden. Meer informatie over genoemde initiatieven volgt in een later stadium. We kunnen alvast verklappen dat de quiz doorgaat op zaterdag 9 januari 2021.

Het beste middel om het clubgevoel een boost te geven is natuurlijk dat we weer mogen voetballen. De KNVB heeft diverse scenarios opgesteld voor het vervolg van het seizoen. De verwachting is dat er 8 december meer duidelijkheid komt. Voor nu moeten we echter allemaal nog even geduld hebben.

Laat zien dat je de club steunt!

Je kunt nu een kader aan je profielfoto op Facebook toevoegen waarmee je aangeeft dat je de club steunt. Daarnaast is ook het Zuiderburen mondkapje nu te bestellen in onze webshop de Zuiderbazaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *