Stibex stopt met exploitatie sportparken en de Kei

Stibex stopt

Stichting Stibex heeft de gemeente Reusel-De Mierden laten weten te stoppen met de exploitatie en het beheer van Cultureel Centrum De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. De stichting trekt zich tevens per direct terug uit het project van de nieuwbouw van CC De Kei. Het beheer van de Kei en de vier sportparken eindigt uiterlijk op 1 juli 2022. Het college heeft kennisgenomen van het besluit van het bestuur van Stibex en vindt het jammer dat de samenwerking eindigt na een samenwerking van ruim 20 jaar. Het college bedankt de bestuursleden van Stibex voor hun jarenlange inzet.

Waarom Stibex stopt?

Er zijn diverse factoren geweest waardoor de stichting van mening is dat voortzetting van de samenwerking met de gemeente niet meer mogelijk is. Het gaat onder meer om de toenemende regelgeving en bureaucratisering met als gevolg dat het beheer en de exploitatie van de accommodaties een stuk ingewikkelder is geworden. Het bestuur ervaart dat de speelruimte van Stibex steeds verder ingeperkt wordt en er minder ruimte is voor eigen keuzes en het leveren van de door haar gewenste toegevoegde waarde. Om die reden kan en wil de stichting de bijbehorende verantwoording in de rol als schakel tussen de gemeente en de gemeenschap niet meer dragen.

Terugblik op 20 jaar Stibex

“Al twintig jaar exploiteert en beheert Stichting Stibex Cultureel Centrum de Kei én de vier sportparken binnen de gemeente op enthousiaste en passievolle wijze. Vanuit deze unieke vorm zijn Stichting Stibex en de gemeente decennialang verbonden geweest met elkaar, maar ook met haar gebruikers, verenigingen en de gemeenschap,” zegt vice-voorzitter Remco Oversier namens het bestuur. “De afgelopen jaren hebben de Gemeente Reusel-De Mierden en Stichting Stibex onder andere samengewerkt aan het project De Kei 2020 en de realisatie van diverse vernieuwingen bij de vier pareltjes van sportparken. Stichting Stibex kijkt dan ook met grote trots terug op deze unieke periode.”

Reactie vanuit de gemeente

Het besluit komt voor de gemeente redelijk onverwacht. “Er is in het verleden wel discussie geweest met Stibex, met name over nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Kei. Het college was ervan overtuigd dat door het besluit van de gemeenteraad over de nieuwbouw de eerdere onduidelijkheden daarover waren opgelost,” zegt portefeuillehouder Peter van de Noort van de gemeente Reusel-De Mierden. “Ondanks de wens van het college om de samenwerking te continueren en een recent gezamenlijk gesprek hierover, blijft het bestuur van Stichting Stibex bij haar standpunt. Het college betreurt de beslissing van Stibex ten zeerste.”

Stichting Stibex zal de exploitatierol richting haar gebruikers en verenigingen blijven vervullen tot uiterlijk 1 juli 2022. Indien de gemeente vóór die tijd een alternatieve oplossing heeft, zal er eerder een overdracht plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *