Gemeente Reusel De Mierden pakt de bal op!

Reusel de Mierden Zuiderburen

Nadat we in november 2023 een noodkreet hebben geuit rondom de realisatie van een eigen clubgebouw met kantine heeft de gemeente en ons bestuur niet stil gezeten. Voor de toekomst van onze mooie vereniging is een eigen clubgebouw noodzakelijk.

Na onze noodkreet zijn we door wethouder Maas uitgenodigd voor een gesprek. Daarin is uitgelegd dat er vanuit de gemeente geen politieke weerstand is voor ons plan. Echter moeten er wel nog zaken uitgewerkt worden door de gemeente voordat er een, naar wij verwachten positief, besluit genomen kan worden door het college. Daarom hebben wij, samen met de gemeente, een plan van aanpak opgesteld om deze stappen te plannen en toe te werken naar een clubgebouw dat eind van dit seizoen gerealiseerd wordt.

Na de gesprekken met de gemeente de afgelopen tijd, kijken wij met veel vertrouwen naar de vervolgstappen en het collegebesluit dat hierop volgt. We hebben er zoveel vertrouwen in dat we overgegaan zijn tot aankoop van ons toekomstige clubgebouw.

Omdat we in november geen andere uitweg zagen dan te communiceren over een vastgelopen proces met de gemeente leek het ons nu ook fair om jullie bij te praten over de stappen die we samen met de gemeente Reusel De Mierden zetten richting de realisatie van ons toekomstig clubgebouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *